Get Adobe Flash player

postheadericon Công tác thanh tra năm học 2011-2012

Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ÐT ngày 20/10/2006 về Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;

công văn số 5859/BGDÐT-TTr ngày 05/9/2011 về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012” của Bộ Giáo dục và Đào tạo; văn bản số 85/KH-TTr ngày 08/9/2011 về “Kế hoạch Thanh tra Giáo dục năm học 2011-2012” của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012 của ngành, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều đề ra kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2011-2012 như sau :
Tải về

Phim Tư Liệu
Lịch Việt
Đơn Vị Triển Khai
dntct
giata
Tra Tự Điển
Tra từ điển:

 

Đơn Vị Tài Trợ